GOOGLE
 
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และ การรักษาวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย
 
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
   
 
   

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2564