GOOGLE
 
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประม
 
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
   
 
   

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564