GOOGLE
 
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
   
 
   

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2564