GOOGLE
 
 
MOIT7(สสอ.พรหมคีรี)2.2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
   
 
   MOIT7(สสอ.พรหมคีรี)2.2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่