GOOGLE
 
 
MOIT7(สสอ.พรหมคีรี)2.1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.docx
   
 
   MOIT7(สสอ.พรหมคีรี)2.1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.docx
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่