GOOGLE
 
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ อายุรเวช
   
 
   

ด้วยโรงพยาบาลพรหมคีรี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว  จำนวน      อัตรา  ดังนี้  คือ.-

          ๑.  นักเทคนิคการแพทย์            จำนวน    ตำแหน่ง

          ๒.  อายุรเวช                        จำนวน    ตำแหน่ง

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่