GOOGLE
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาPosezyme LF ๕ Lt. จำนวน ๒ gallon , น้ำยาล้างมือ Pose Liquid Soap ๕ Lt. จำนวน ๕ gallon , น้ำยาล้างมือ Virulex Hand Rub ๕ Lt. จำนวน ๑๔ gallon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่