GOOGLE
 
 
ปีใหม่ไปให้ถึง ( ARRIVE ALIVE )
   
 
   

ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ แต่ละปีมีการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ที่เกิดจากการขาดวินัย และความประมาท ทำให้สูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งงบประมาณของประเทศ บนเส้นทางหลวงมีจุดเสี่ยง และจุดอันตรายต่างๆ รวมทั้งทางโค้ง และทางแยก
หากย้อนหลังไปเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ปี 2547 เสียชีวิต 902 ราย บาดเจ็บ 45,516 ราย เทศกาลปีใหม่ปี 2548 เสียชีวิต 469 ราย บาดเจ็บ 8,547 ราย เทศกาลปีใหม่ปี2549 เสียชีวิต 434 ราย บาดเจ็บ 4,772 ราย เทศกาลปีใหม่2550 ตาย 449 คน บาดเจ็บ 4,943 คน เทศกาลปีใหม่ 2551 ตาย401 คน บาดเจ็บ 4,903 คน ปีใหม่ 2552 ตาย 367 คน บาดเจ็บ 4,107 คน  

สำหรับปีใหม่ 2553 เกิดอุบัติเหตุ  3,534 ครั้ง  ตาย 347 คน บาดเจ็บ 3,827 คน สาเหตุหลัก 3 อันดับแรกคือ "เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด"..
  ขณะที่ประเภทรถเกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ 84.19% รถปิกอัพ 6.57% รถเก๋ง 3.55% ส่วนเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืน 67.42% กลางวัน 32.58% ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ เวลา 16.00 - 04.00 น. 61.61% ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นทางหลวงแผ่นดิน 33.81% นอกเขตทางหลวงแผ่นดิน 66.19% และอายุผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ต่ำกว่า 20 ปี 30.29% 20-49 ปี 54.81%

ขอให้ผู้ที่ต้องเดินทางในเทศกาลปีใหม่นี้  “ไปให้ถึง”จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ  ได้ฉลองปีใหม่ ปี 2554 กับครอบครัว  และคนที่คุณรักอย่างปลอดภัย และมีความสุข 

 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่