GOOGLE
 
 
แผนการออกหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   
 
   แผนการออกหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงพยาบาลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 พ.ย.53 เวลา 13.00 น. ณ วัดสากเหล็ก 12 พ.ย.53 เวลา 13.00 น. ณ วัดหลวงครู 15 พ.ย.53 เวลา 13.00 น. ณ วัดโทเอก 18 พ.ย.53 เวลา 13.00 น. ณ สอ.บ้านนาสร้าง การให้บริการ 1. ส่งเสริมป้องกันโรค 2. สุขภาพจิต 3. สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 4. ตรวจรักษาโรค 5. จ่ายยา
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่